Vet du vad du och dina barn andas in? Det är enkelt att göra en radonmätning själv!

Läs om ett av Radonsanering Stockholms objekt:

Kund: Bostadsrättsförening i Stockholm

Problem: Källaren har låga radonhalter, en lägenhet i markplan har höga halter, varför?

Föreningen hade själva gjort en radonmätning där man uppmätt höga radonhalter i framför allt en lägenhet i markplan. Först gjorde vi en allmän radonmätning av alla källarutrymmen för att se var radongasen kom upp och hur den spred sig. Resultatet av radonbesiktning var förvånande, radonhalten i källaren var ca 100 Bq/m3, i lägenheten ovanför var den över 700 Bq/m3. Personal från Radonsanering i Stockholm åkte då ut för att göra en besiktning med mer avancerade instrument för att spåra hur radonet letade sig in i lägenheten. En misstanke fanns att fyllningen i trossbotten kunde avge radon. I äldre hus användes ibland koks, slagg från gasproduktion, som utfyllnad mot stomljud i bjälklaget. Det var dock inte slaggstenen som gav höga radonhalter.

Till slut fann vi att radongasen läckte in via ytterväggarna som bestod av 1,5 m tjocka naturstensväggar. Det innebar att man har byggt i två ”varv”, varvid ett stort luftigt hålrum skapats i mitten. In och utsida hade fogats täta mellan stenarna.

Efter radonbesiktningen skrev vi ett protokoll med åtgärdsförslag, som undertrycksventilering av vägg samt tätning av väggen invändigt med flytspackel.

Vi fick radonsaneringen och började med att montera en radonsug som tog ner halterna till strax under 200 Bq/m3. Under vår kontrollbesiktning upptäckte vi att radonhalterna fluktuerade när kakelugn och köksfläkt användes, undertrycket ökade då och radongas sögs in. Detta fenomen känner vi till sedan tidigare. Det beror på att läckorna i naturstensväggen är så stora att undertrycket inte blir tillräckligt för att klara påfrestningar i form av lågtryck, köksfläkt och i det här fallet en eldstad.  

Därför gick vi vidare med steg två i radonsaneringen. En hel pall med femtio säckar flytspackel pumpades in i väggen via borrade sugpunkter. Efter denna åtgärd sjönk radonhalten drastiskt och klarade även tryckförändringar vid en efterföljande radonbesiktning. För oss på Radonsaneringar i Stockholm är det viktigt att ge våra kunder bästa tänkbara och kostnadseffektiva lösningar.

Kontakta oss för radonsanering i Stockholm!

Radonmätning inför din radonsanering

Radonmätning i lägenhet/Villa

Det är enkelt och billigt att göra en radonmätning själv.

Här kan du beställa våra mest sålda Do-It-Yourself mätpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. I varje mätpaket ingår 2 spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

radonmätningar

Korttidsmätning

Måste du snabbt få fram ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus eller efter en åtgärd) så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Resultatet är endast rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

radonmätningar

Välkommen till vår webbshop för att smidigt beställa hem den typ av radonmmätare du behöver inför din radonsanering

Bra att veta!

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Radonsanering är en enkel match

Vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att själv genomföra en radonmätning i din bostad.

Dags för radonsanering?