Radonsanering

Radonsanering

Genomgå radon-sanering – för att bli av med dina radon-problemen

Dags för radonsanering?

Ett orosfritt liv kan i många fall börja med en radon-mätning som uppföljs av radon-besiktning, vilket i sin tur leder till radon-sanering. Själva saneringen är utan tvivel den viktigaste delen i processen.

Hur man skall komma att gå till väga baseras på åtgärdsplanen

Radonsanering påbörjas efter att en korrekt genomförd radon-besiktning varvid en åtgärdsplan, det vill säga sanerings-plan, har fastställts. Åtgärdsplanen baseras på varifrån radongasen har sin källa.

 

Ett resultat att uppnå!

Efteren radon sanering har radonhalten i de allra flesta fall minskat till ett värde under gränsvärdet på 200 Bq/m3. Om inte får man genomföra ännu en radonsanering.

Radonsanering

Det är mycket viktigt att redan från början, innan man börjar planera radonsaneringen, tar reda på exakt var radongasen kommer ifrån under en radonbesiktning. Detta gör för att korrekt radonåtgärd ska kunna genomföras i fastigheten. Gör en felaktig åtgärd kan radonsaneringen vara utan värde eller till och med förvärra problemet.

Vem åtgärdar radonhalter med för högt värde?

Initiativet skall tas av bostadens ägare. Hyresgäster skall i regel få hjälp från hyresvärden. Bostadsrättsföreningar ska i sin tur få hjälp av sin styrelseförening.

Saneringsmetoderna som är mest förekommande

Radonsug är den absolut mest förekommande åtgärden för radon från mark. Ett förbättrat ventilationssytem är den vanligaste åtgärden för radon från byggnadsmaterial. Den metod som passar bäst för just ditt hus tar man reda på under radonbesiktning då en av våra besiktningsmän är på plats ute hos dig och utreder situationen hos dig.

Minskar radonhalten vid ökat ventilationsystem?

Det hjälper absolut till att minska radonhalten, förutsatt att det är installerat på korrekt sätt. Ofta används ett förbättrat ventilationssystem som åtgärd för radon från byggnadsmaterial.

Hur radonhalten i bostäder dämpas

Man kan minska radonhalten i bostäder genom olika typer av radonsaneringsmetoder. Vilken specifik saneringsmetod som bör användas för varje specifikt fall bestäms under radonbesiktning.

Är det dyrt att installera ett radonsanerings-system?

Svaret på om det är dyrt eller inte beror givetvis av en subjektiv bedömning. Om man uppmäter höga radonvärden hemma är det alltid prisvärt att proritera att åtgärda detta.

Hur lång tid brukar en radonsanering ta?

Detta beror alltid på vilken metod som används. Rör det sig om den vanligaste metoden, det vill säga installation av radonsug, tar själva installationen inte mer än 1 dag.