Randonsanering Stockholm - Snabb och smidig Radonsanering i ditt hem!

Comnet AB - Radonsanering i Stockholm har erfarenhet av radonbesiktning sedan 1995.  Vi lämnar självklart resultatgaranti på våra radonsaneringar. Två goda skäl att anlita oss, våra referenser är ett tredje. Vi anlitas av bostadsrättföreningar, kommersiella värdar och villaägare för både stora och små radonmätningar och radonsaneringar i hela stockholmsområdet.

Radonsanering Stockholm - Hur vi arbetar

Det första steget är att göra en radonbesiktning. På Radonsanering i Stockholm har vi hela tretton stycken så kallade sniffmätare, dessa mäter radonhalten i realtid, vilket gör att vi snabbt kan få ett grepp om var radonproblemen finns och identifiera källan eller källorna till läckaget. Blåbetong är en av dem. Som bekant byggdes det enormt mycket på 50- och 60-talet med detta material. Funderar du på att köpa hus och är orolig över radonnivåerna och kostnaden förknippade med en radonsanering kan vi göra flera olika sorters radonmätningar som ger snabbt svar. Väldigt få är idag beredda att köpa ett hus utan radonmätning. Under olyckliga omständigheter kan även markradon vara en orsak till att ett sådant objekt behöver radonsaneras. En viktig komponent är att undersöka ventilationen i huset med hjälp av flödesmätning och röktestning under en radonbesiktning. Med vår mångåriga vana från radonsaneringar här i Stockholm har vi lärt oss att hantera även komplicerade fall till belåtenhet.

I behov av radonsanering i Stockholmsområdet?

Hur går en radonsanering till?

Det finns som bekant tre källor till förhöjd radonhalt - markradon, byggmaterial och hushållsvatten. Oavsett orsak hjälper vi på Radonsanering i Stockholm dig med en långsiktig lösning som passar ditt hus. Förutom att radonhalten sjunker under skadliga nivåer, har radonsaneringen oftast en positiv inverkan på husets värde.

Finns det blåbetong i konstruktionen avgår radongasen konstant från väggytan något som en gammamätning i så fall visar. Ett spikhål eller bortrivet gipsskikt kan öka radonavgången från väggen. Att klä in blåbetongen med ett tätande skikt kan i sådana sammanhang bidra till att sänka radonhalten. För det mesta handlar det dock om att öka ventilation i bostaden. Vid låga radonnivåer kan spaltventiler vara tillräckliga, men oftast handlar det om att installera någon form av effektivt ventilationssystem som sedan kontrolleras i efterhand med en uppföljande radonmätning.

 

Är orsaken markradon går en radonsanering ut på att täta bottenplatta och rörgenomföringar så att inte markradonet kan ta sig in. Oftast behöver man sedan komplettera med en radonsug eftersom det är svårt att hitta och täta alla läckage. Att bara ventilera med ett så kallat FTX-system är oftast inte tillräckligt vid markradon och kan till och med få motsatt effekt, fläktarna suger in markradon underifrån. Ett sådant system blir å andra sidan väldigt effektivt tillsammans med en radonsug.

Radon i hushållsvattnet kräver en radonavskiljare innan vattnet kommer in i huset. Själva gasen frigörs när vattnet dunstar. Det här är en form av radonsanering som är helt knuten till brunnar borrade i radioaktiv berggrund och därmed inte så vanligt vid en radonsanering i Stockholm. Radonavskiljaren luftar vattnet och med rätt installation kan man få bort 97 procent av radongaserna ur dricksvattnet.

Åtgärder vid en radonsanering på grund av blåbetong

* Riva bort fönsterlister och montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.

* Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler. Kanske också montera ett frånluftssystem.

 

* Installera mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, ett så kallat FTX system.

 

Offert på radonsanering? Ring:

Radonsanering

Av william | 30 januari, 2018

Radonsanering Genomgå radon-sanering – för att bli av med dina radon-problemen Dags för radonsanering? Ett orosfritt liv kan i många fall börja med en radon-mätning som uppföljs av radon-besiktning, vilket i sin tur leder till radon-sanering. Själva saneringen är utan tvivel den viktigaste delen i processen. Hur man skall komma att gå till väga baseras…

Är det dags för en radonsanering i Stockholm? Ring oss för offert gällande radonsanering!