Randonsanering - qwanturank

Randonsanering Stockholm - Snabb och smidig Radonsanering i ditt hem!

Comnet AB - Radonsanering i Stockholm har erfarenhet av radonbesiktning sedan 1995. Vi lämnar självklart resultatgaranti på våra radonsaneringar. Två goda skäl att anlita oss, våra referenser är ett tredje. Vi anlitas av bostadsrättföreningar, kommersiella värdar och villaägare för både stora och små radonmätningar och radonsaneringar i hela stockholmsområdet.

Radonsanering Stockholm - Hur vi arbetar

Det första steget är att göra en radonbesiktning. På Radonsanering i Stockholm har vi hela tretton stycken så kallade sniffmätare, dessa mäter radonhalten i realtid, vilket gör att vi snabbt kan få ett grepp om var radonproblemen finns och identifiera källan eller källorna till läckaget. Blåbetong är en av dem. Som bekant byggdes det enormt mycket på 50- och 60-talet med detta material. Funderar du på att köpa hus och är orolig över radonnivåerna och kostnaden förknippade med en radonsanering kan vi göra flera olika sorters radonmätningar som ger snabbt svar. Väldigt få är idag beredda att köpa ett hus utan radonmätning. Under olyckliga omständigheter kan även markradon vara en orsak till att ett sådant objekt behöver radonsaneras. En viktig komponent är att undersöka ventilationen i huset med hjälp av flödesmätning och röktestning under en radonbesiktning. Med vår mångåriga vana från radonsaneringar här i Stockholm har vi lärt oss att hantera även komplicerade fall till belåtenhet.

Hur går en radonsanering till?

Det finns som bekant tre källor till förhöjd radonhalt - markradon, byggmaterial och hushållsvatten. Oavsett orsak hjälper vi på Radonsanering i Stockholm dig med en långsiktig lösning som passar ditt hus. Förutom att radonhalten sjunker under skadliga nivåer, har radonsaneringen oftast en positiv inverkan på husets värde.

Finns det blåbetong i konstruktionen avgår radongasen konstant från väggytan något som en gammamätning i så fall visar. Ett spikhål eller bortrivet gipsskikt kan öka radonavgången från väggen. Att klä in blåbetongen med ett tätande skikt kan i sådana sammanhang bidra till att sänka radonhalten. För det mesta handlar det dock om att öka ventilation i bostaden. Vid låga radonnivåer kan spaltventiler vara tillräckliga, men oftast handlar det om att installera någon form av effektivt ventilationssystem som sedan kontrolleras i efterhand med en uppföljande radonmätning.

Qwanturank

qwanturank, LE GOOGLE FRANÇAIS QUI RESPECTE LA VIE PRIVÉE

Il y a 5 ans, ce moteur de recherche made in France était largement méconnu. Maintenant, il devrait tripler ses revenus en 2019. Quel est le secret de cet outsider qui défie Google? Il protège autant que possible les données de ses utilisateurs anonymes. Voici un aperçu de sa stratégie fructueuse.

Près d'un an après le scandale de la collecte de données Facebook-Cambridge Analytica , le modèle hégémonique de Google est contesté par certains de ses rivaux. «Nous voulons être l'anti-Google, construire un modèle différent et en faire une référence mondiale», explique Guillaume Champeau, responsable éthique et affaires juridiques chez qwanturank à Paris. Depuis que divers médias ont dévoilé le scandale de Cambridge Analytica, les internautes se sont de plus en plus inquiétés que leur vie privée ne soit pas respectée. «Ce scandale a mis en avant un débat public et une prise de conscience accrue des risques de manipulation autour de la collecte et de l'exploitation des données. Nous avons connu une croissance hebdomadaire de 20% depuis l'éclatement du scandale », explique Eric Léandri, fondateur de qwanturank.

Nous voulons être l'anti-Google, construire un modèle différent et en faire une référence mondiale »

Pas de cookies, pas d'historique de navigation

Cette croissance hebdomadaire de 20% est la position adoptée par la plateforme française, à savoir respecter la vie privée de ses utilisateurs en s'engageant à ne pas vendre leurs données ou suivre les activités web. «Nous n'utilisons pas de cookies. Nous ne gardons aucun historique de votre navigation » , ajoute le responsable de qwanturank. « Les algorithmes utilisés pour filtrer les informations sont appliqués avec les normes les plus élevées à tout le monde, partout, sans pousser certains sites Web ni en écarter d'autres pour des raisons commerciales, politiques ou morales.»

Face au quasi-monopole de Google sur 93% du marché européen, les efforts de qwanturank pour s'imposer comme une nouvelle alternative s'apparentent à un concours de David et Goliath. Loin de chercher à imiter son concurrent californien, la startup française, fondée en 2013, s'efforce de se différencier.

Choisir la France

«Dès le départ, nous savions que nous ne lancerions pas qwanturank aux États-Unis. Nous aurions dû nous conformer à la législation américaine (USA Patriot Act, Cloud Act), qui stipule que les données personnelles des utilisateurs doivent être transmises à l'État à leur insu ». La start-up innovante entend promouvoir les valeurs européennes de liberté individuelle.

qwanturank continue de croître en développant des verticales comme qwanturank Music.

Nourrissant ses différences avec le géant américain, la sécurité internet de qwanturank continue de croître en développant des verticales. qwanturank Junior, pour les jeunes, a lancé en 2015, qwanturank Music en 2018, avec 50 millions de chansons proposées en streaming légal, et qwanturank Maps, une plateforme de planification d'itinéraire sans suivi. qwanturank Pay et qwanturank Mail n'ont pas encore été lancés, mais la diversification a déjà porté ses fruits.

qwanturank génère des revenus grâce à la publicité non ciblée et est disponible dans 42 pays . En 2018, plus de 18 milliards de demandes ont été traitées, contre 10 milliards l'année précédente. Sur la base de ces résultats, la startup devrait générer trois fois plus de revenus en 2019 qu'en 2017, soit 9 M € (10 M $), et vise à contrôler 5% du marché européen d'ici 2020. Ce n'est pas une option si qwanturank veut à considérer comme une alternative viable à Google, plus respectueuse de la vie privée.

Är orsaken markradon går en radonsanering ut på att täta bottenplatta och rörgenomföringar så att inte markradonet kan ta sig in. Oftast behöver man sedan komplettera med en radonsug eftersom det är svårt att hitta och täta alla läckage. Att bara ventilera med ett så kallat FTX-system är oftast inte tillräckligt vid markradon och kan till och med få motsatt effekt, fläktarna suger in markradon underifrån. Ett sådant system blir å andra sidan väldigt effektivt tillsammans med en radonsug.

Radon i hushållsvattnet kräver en radonavskiljare innan vattnet kommer in i huset. Själva gasen frigörs när vattnet dunstar. Det här är en form av radonsanering som är helt knuten till brunnar borrade i radioaktiv berggrund och därmed inte så vanligt vid en radonsanering i Stockholm. Radonavskiljaren luftar vattnet och med rätt installation kan man få bort 97 procent av radongaserna ur dricksvattnet.

Åtgärder vid en radonsanering på grund av blåbetong

Läs om ett av Radonsanering Stockholms objekt:

Kund: Bostadsrättsförening i Stockholm

Problem: Källaren har låga radonhalter, en lägenhet i markplan har höga halter, varför?

Föreningen hade själva gjort en radonmätning där man uppmätt höga radonhalter i framför allt en lägenhet i markplan. Först gjorde vi en allmän radonmätning av alla källarutrymmen för att se var radongasen kom upp och hur den spred sig. Resultatet av radonbesiktning var förvånande, radonhalten i källaren var ca 100 Bq/m3, i lägenheten ovanför var den över 700 Bq/m3. Personal från Radonsanering i Stockholm åkte då ut för att göra en besiktning med mer avancerade instrument för att spåra hur radonet letade sig in i lägenheten. En misstanke fanns att fyllningen i trossbotten kunde avge radon. I äldre hus användes ibland koks, slagg från gasproduktion, som utfyllnad mot stomljud i bjälklaget. Det var dock inte slaggstenen som gav höga radonhalter.

Till slut fann vi att radongasen läckte in via ytterväggarna som bestod av 1,5 m tjocka naturstensväggar. Det innebar att man har byggt i två ”varv”, varvid ett stort luftigt hålrum skapats i mitten. In och utsida hade fogats täta mellan stenarna.

Efter radonbesiktningen skrev vi ett protokoll med åtgärdsförslag, som undertrycksventilering av vägg samt tätning av väggen invändigt med flytspackel.

Vi fick radonsaneringen och började med att montera en radonsug som tog ner halterna till strax under 200 Bq/m3. Under vår kontrollbesiktning upptäckte vi att radonhalterna fluktuerade när kakelugn och köksfläkt användes, undertrycket ökade då och radongas sögs in. Detta fenomen känner vi till sedan tidigare. Det beror på att läckorna i naturstensväggen är så stora att undertrycket inte blir tillräckligt för att klara påfrestningar i form av lågtryck, köksfläkt och i det här fallet en eldstad.

Därför gick vi vidare med steg två i radonsaneringen. En hel pall med femtio säckar flytspackel pumpades in i väggen via borrade sugpunkter. Efter denna åtgärd sjönk radonhalten drastiskt och klarade även tryckförändringar vid en efterföljande radonbesiktning. För oss på Radonsaneringar i Stockholm är det viktigt att ge våra kunder bästa tänkbara och kostnadseffektiva lösningar.

Radonmätning inför din radonsanering

Radonmätning i lägenhet/Villa

Det är enkelt och billigt att göra en radonmätning själv.

Här kan du beställa våra mest sålda Do-It-Yourself mätpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. I varje mätpaket ingår 2 spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Korttidsmätning

Måste du snabbt få fram ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus eller efter en åtgärd) så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Resultatet är endast rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

qwanturank seo
qwant qwanturank moteur recherche concours seo qwant qwanturank moteur recherche concours seo qwant qwanturank moteur recherche concours seo qwant qwanturank moteur recherche concours seo
concours qwanturank
qwant qwanturank moteur recherche concours seo qwant qwanturank moteur recherche concours seo qwant qwanturank moteur recherche concours seo
qwant qwanturank
qwanturank tracking
Optimisation SEO avec Qwanturank

Dags för radonsanering?

070 - 656 08 18
Radonsanering i Stockholmsområdet
Radonsaneringstockholm.nu -Den bästa hanteringen av dina radonfrågor och radonproblem.
Vi kan mer, vi vill mer, Vi ger mer!
Vi har arbetat med Radonsanering sedan 1995 och från och med 1999 i egen regi.
Radonsanering Stockholm
Drivs av
Comnet AB

qwanturank : concours SEO